Działalność

W czasach wieku szóstego oraz siódmego naszej ery Mahomet nie był jedynym z proroków działających wśród społeczności arabskiej. W czasie tym znajdowali się oni w momencie kiedy kształtował się feudalizm,…

Mahomet

Mahomet jest z pewnością jedną z kluczowych postaci dla całej religii muzułmańskiej, jest on w końcu jej twórcą oraz głównym prorokiem. Oprócz tego odpowiedzialny jest on za założenie pierwszej islamskiej…

Pięć filarów

Wiara muzułmańska opierała będzie się o pięć filarów wiary, pierwszy z nich to jej wyznanie, czyli znana wszystkim dobrze sentencja mówiąca że nie ma Boga prócz Allacha, a Mahomet jest…

Filary islamu

Każdy z muzułmanów kierowany jest w swoim życiu przez pięć obowiązków, które zwane będą pięcioma filarami islamu. Traktowane będą one bardzo poważnie przez wyznawców głównego nurtu tejże właśnie religii, przede…

Atrybuty Allacha

Allach posiada dziewięćdziesiąt dziewięć atrybutów, które są niejako jego innymi imionami, czy też nazwami, pod którymi jest określany. Będzie to o wiele szersze ujęcie niż w przypadku chrześcijaństwa, który określa…

Islam

Według muzułmanów Allach jest jedynym bytem, który można określić jako samoistny, jednocześnie odpowiedzialny jest za stworzenie wszechświata, oprócz tego włada on nim. Cały świat podlegać będzie ciągłym przemianom, gdyż w…

Allach

W islamie termin ten będzie się bezpośrednio odnosił do jedynego Boga, według Koranu jest on utożsamiany z Bogiem starotestamentowym, czyli bogiem hebrajczyków i jednocześnie chrześcijan. Samo słowo posiada bardzo długą…