Ośmioraka ścieżka

Ośmioraką ścieżkę będziemy mogli z całą pewnością zaliczyć do fundamentalnych pojęć buddyzmu. Zgodnie z czwartą szlachetną prawdą, którą budda miał wygłosić podczas jednego ze swoich pierwszych kazań droga do oświecenia…

Stan Buddy

Inaczej stan ten określany będzie mianem trzech ciał buddy. Zgodnie z naukami budda jest jednością z samym absolutem jednak oprócz tego przejawiać będzie się w świecie dualistycznym tak aby móc…

Dharma

Po swoim oświeceniu Budda rozpoczyna nauczać Dharmy, która miała prowadzić bezpośrednio do oświecenia, stanowiącego podstawę buddyzmu w dzisiejszym ujęciu. Reszta życia przez buddę spędzona została na wędrówce po Indiach oraz…

Oświecenie

W życiu siddharty, czyli Buddy następuje w pewnym momencie przełom. Jest to moment kiedy zasiada on pod drzewem Bodhi i stwierdza, że nie ruszy się z tego miejsca do momentu…

Młodość

O samych narodzinach buddy oraz jego młodości krążyć będzie wiele legend. Według najpopularniejszych z nich aktowi narodzin towarzyszył szereg charakterystycznych znaków. Między innymi jego matka Mai, miała widzenie w czasie…

Budda Siakjamuni

Postać ta jest bardzo ważną dla buddyzmu, gdyż uważana jest ona obecnie właśnie za założyciela tejże powszechnej religii. Oprócz piastowania funkcji założycielskiej był on także władcą jednego z królestw znajdujących…

Budda

W bezpośrednim tłumaczeni z sanskrytu budda będzie oznaczał przebudzonego oraz oświeconego. W innym ujęciu pojęcie to oznacza oczyszczonego z emocji o podłożu negatywnym z jednocześnie właściwości umysłu, które są w…