Nike

Była to bogini zwycięstwa. Wielokrotnie upamiętnia ona w formie pomników słynne zwycięstwa w bitwach. Przedstawiana była jako młoda kobieta ze skrzydłami i gałązką oliwną w dłoni. Czasami była też opiekunką…

Morfeusz

Był on bogiem marzeń sennych. Przedstawia się go jako boga o wielkiej mądrości. Był on synem Hypnosa, boga snu, jego stryjem był Tanatos, bóg śmierci, a braćmi Ikelos i Fantasos.…

Hekate

Jest to bogini czarów i magii, jak również ciemności i świata widm. Była córką tytana Perses i tytanity Asterii. Według innych źródeł jej rodzicami byli Zeus i Demeter. Czasami uważana…

Demeter

Była to bogini rolnictwa, urodzaju i płodności. Była córką Kornosa i Rei, siostrą Hery, Hadesa, Hestii, Zeusa i Posejdona. Z Zeusem miała dwie córki: Persefonę i Hekate. Jest jednym z…

Iris

Jest to uosobienie tęczy, chmur i deszczu. Miała być nie tyle boginią, co posłanką bogów, głównie Hery i Zeusa. Potrafiła rozpinać łuk siedmiobarwny, czyli ową tęczę, łączą niebo z ziemią.…

Eros

Był to bóg miłości i namiętności seksualnej. Podobnie jak Apollo grał on na lutni, ale dla samego piękna muzyki, ale dla przyzywania kochanków. Niektórzy twierdzą, że był on pierwszym z…

Bóstwa greckie

Okazuje się, że praktycznie większość współczesnych Europejczyków zna dobrze mitologię grecką. Wynika to przede wszystkim z faktu, że nasza cała europejska kultura wyrosła na gruncie greckim i rzymskim. Jednocześnie dla…