Właściwości

Druid w celtyckim społeczeństwie i kulturze sprawował szereg bardzo ważnych funkcji, odpowiedzialny był między innymi za sprawy związane z wiedzą oraz religią. Młodzież nauczana była o nieśmiertelności duszy, reinkarnacji, co…

Druid

Druid w starożytnej społeczności Celtów pełnił rolę kapłana, swojego rodzaju szamana, który odpowiedzialny był za przewodzenie obrzędom oraz ceremoniom o charakterze religijnym. Druidowie oprócz tego sprawowali sądy oraz przepowiadali przyszłe…

Kulty celtyckie

Pierwsi z Celtów nie wznosili swoim bogom świątyń, niektóre z gajów natomiast uważane były przez nich za święte i godne tego, aby mogły otrzymać miano miejsc kultu. Niektóre z drzew…

Inni bogowie

Celtowie posiadali jeszcze wiele innych bóstw, będziemy wiedzieli o nich jednak niewiele, czy też rozróżniali tylko ich imiona i najbardziej elementarne funkcje. Bardzo starym bogiem jest jednam na pewno Rogaty,…

Dagda

Dagda jest głównym bogiem, którego będziemy mogli spotkać w mitologii Celtów i całym ich panteonie poszczególnych bóstw. Jego imię bardzo często tłumaczone jest jako dobra ręka, czy też jako dobry…

Bóstwa celtyckie

Celtowie posiadali własny i rozbudowany panteon, na jego cele znajdował się tak zwany dobry bóg, inaczej dagda. Uosabiał on w sobie postać ojca, który był protektorem plemienia, oprócz tego był…

Mitologia celtycka

Podobnie jak inni z europejczyków w epoce żelaza, tak samo Celtowie należeli do grupy ludów politeistycznych, wszystko zaczęło się jednak zmieniać w momencie chrystianizacji. Niektóre spośród celtyckich mitów do dnia…