Tianlong

Tianlong, czy też Tien-long to dosłownie smok nieba, inaczej niebiański smok, stworzenie pochodzące bezpośrednio z chińskiej mitologii. Należeć będzie do jednego z podstawowych typów chińskich smoków, których wyróżnić można dziewięć.…

Współczesność

Obecnie wierzenia dotyczące chińskiego smoka będą pojawiającymi się bardzo rzadko. Wydawać może się ogromną rzadkością, by którykolwiek z mieszkańców Chin przyznawał się do widzenia smoka w rzeczywistości. Kult smoka jako…

Autorytet monarchy

Smoki zawsze stanowiły autorytet władzy monarchicznej w Chinach. Jeden z legendarnych władców tego kraj, a mianowicie Huang Di, przed końcem swojego panowania ogłosił iż udało mu się zdobyć nieśmiertelność, jako…

Stworzenie mityczne

Z pochodzenia pierwotnego, smok chiński ewoluuje powoli jednak konsekwentnie do roli stworzenia mitycznego i legendarnego. W czasach niektórych dynastii, między innymi Han, wyobrażenia dotyczące smoków przedstawiane były przeważnie w postaci…

Kult smoka

Obecnie cały czas toczone są spory, dotyczące bezpośredniego pochodzenia chińskiego smoka. Bardzo duża grupa naukowców jednak skłonna będzie do stwierdzenia, że pierwotna rola smoka była zbliżoną do dzisiejszej. W najstarszej…

Smok

Chińskie smoki to stwory pochodzące bezpośrednio z mitologii tego kraju, z której przeniosły się także do kultur innych krajów azjatyckich. W europie znane będą często pod nazwą smoków orientalnych. W…

Mitologia Chińska

Chińska mitologia jest dość specyficzną. W jej skład będą wchodzić wydarzenia opisywane przez szeroką gamę różnego rodzaju legend. Ważną rolę odgrywają w niej bóstwa, mityczne stwory oraz inne postaci, których…