Heroiczne czyny

W wieku lat osiemnastu Herakles był wysoki na cztery łokcie oraz jedną stopę. W czasie tym dokonał jednego ze swoich pierwszych heroicznych czynów. Miał on zabić lwa w jednych z…

Dzieciństwo

Herakles urodził się jako syn ze związku Zeusa ze śmiertelniczką Alkmeny. Jego przyrodnim ojcem został natomiast Amfitrion. Herakles od samego początku darzony był ogromną nienawiścią przez Herę, dziecko to bowiem…

Herakles

Wśród herosów najbardziej znanym i jednocześnie poważanym był Herakles znany przede wszystkim z wykonywania dwunastu prac. Jego bohaterskie czyny stały się tematem szerokiej gamy podań lokalnych i jak i powszechnie…

Okres bogów

Grecy podobnie jak większość antycznych ludów posiadali swój własny panteon kolejnych bogów oraz pomniejszych bóstw, gdzie każdy z nich odpowiadał za jeden ważny aspekt otaczającej człowieka rzeczywistości. Afrodytę uważano na…

Okresy

Jako, że występujące w materiałach źródłowych sprzeczności będą wykluczały jakiekolwiek możliwości bezspornego ustalenia czasu kolejnych wydarzeń mitologicznych dokładne ustalenie chronologii także jest trudne. Mity jednak pewne uporządkowanie posiadają, a dla…

Pochodzenie mitów

Niektórzy ze starożytnych autorów, między innymi Herodot, głosili prawdę, że grecy całość swoich wierzeń zapożyczyli od kultury egipskiej. Chrześcijańscy pisarze twierdzili natomiast, że hellenistyczna kultura miała opierać się na Biblii…

Mitologia grecka

Mitologia starożytnych greków jest jedną z lepiej zachowanych i bardziej popularnych mitologii, która przekazywana była przez antyczną tradycję w postaci opowieści o bóstwach i ich przygodach. Historie te między innymi…

Dwanaście prac

Dwanaście prac heraklesa to według mitologii greckiej kara, która została nałożona na tego herosa za wymordowanie swojej rodziny. Karę tą nakłada na niego wyrocznia delficka. Zadania miały przewyższać siły oraz…

Okres bogów

Grecy, z resztą jak wiele innych ludów w czasach starożytnych, posiadali swój własny i unikatowy panteon bogów i różnego rodzaju bóstw, gdzie każdy z nich odpowiedzialny był za jeden z…

Mity

Mity ewoluowały przez cały czas istnienia greckiej cywilizacji, mitologia ulegała rozwojowi i przemianom dopasowując się niejako do społeczeństwa. Powodować będzie to bardzo duże urozmaicenie i zróżnicowanie poszczególnych mitów. Opisywać będą…