Antrytrynitaryzm

Ten specyficzny nurt doktrynalny będzie nastawiony przeciwko Trójcy świętej, co sugeruje nam już sama nazwa. W tym przypadku nauka dotycząca Trójcy świętej jest całkowicie odrzucaną, co zapoczątkowane zostało już w…

Protestantyzm

Protestantyzm zaliczany jest do jednych z podstawowych gałęzi religii jaką jest chrześcijaństwo, na którą składać będą się różnego rodzaju wyznania religijne, które kształtowały się na skutek ruchów reformacyjnych, rozpoczętych przez…

Katolicyzm

Katolicyzm z całą pewnością zaliczyć będziemy mogli do największej grupy jeśli chodzi o wyznania chrześcijańskie, posiadający doktrynę teologiczną głoszoną przez kościoły rzymsko, wschodnio, tradycyjno oraz starokatolickie. Oraz całokształt niezależnych i…

Prawosławie

Wyróżnić będziemy mogli cztery podstawowe kościoły chrześcijańskie pomiędzy, którymi jednym z nich będzie właśnie kościół prawosławny. Prawosławie powstało w wyniku rozłamu w kościele chrześcijańskim w połowie wieku jedenastego na skutek…

Podstawy wiary

Chrześcijaństwo to religia, która jest objawioną i monoteistyczną, zakłada ona wiarę, w jednego Boga, który jest stwórcą świata. Większość chrześcijan wyznaje dogmat mówiąc, że Bóg ywstępuje w trzech osobach i…

Chrześcijaństwo

Chrześcijaństwo jest obecnie największą religią monoteistyczną na świecie i największą religią w ogóle, skupia ona najwięcej wiernych z różnych związków wyznaniowych. Opiera się ona na wierze w mesjanizm syna Bożego,…