Mitologia

Mitologia to wyraz, który pochodzi bezpośrednio z języka greckiego, występuje jednak w wersji spolszczonej. Tłumaczony może być jako przekazywanie legend, czy też podań. Mitologia sama w sobie jest zbiorem mitów o bogach i herosach, którzy funkcjonować będą w przypadku danych religii, czy też danych społeczności. Termin ten służy określeniu także nauki, która zajmuje się prowadzeniem badań nad takowymi mitami. Mitologie posiadać będą bardzo duży wpływ jeśli chodzi o rozwój kultury w prawie wszystkich społeczeństwach i narodach, gdzie za wyjątek uznać będziemy mogli narody najbardziej prymitywne, którym nie udało się rozwinąć wyższej cywilizacji, czy też społeczeństwa. W przypadku dzisiejszej europejskiej kultury bardzo duży wpływ miała między innymi grecka mitologia, ale także i rzymska oraz naleciałości z innych. Prawie każda z cywilizacji posiadała swoją mitologię, będziemy mogli mówić o mitologii japońskiej, Bałtyjskiej, aborygeńskiej i wielu, wielu innych tym właśnie podobnych, które będą posiadały w tym przypadku z pewnością bardzo duże znaczenie. Mitologie będą tłumaczyły powstanie świata, skąd wziął się na nim człowiek, co czeka każdego z nas po śmierci oraz co steruje procesami zachodzącymi w świecie, przeważnie wszystko opiera się na działalności bogów.

Mitologia chińska

Jest to mitologia która bezpośrednio powiązana będzie z cywilizacją Chin już od początku jej istnienia, czyli dobrych kilku tysięcy lat przed naszą erą. Do najważniejszych bóstw w przypadku tejże mitologii zaliczymy tak zwanych trzech czysty, czcigodnego tao, władcę piekieł oraz tak zwany pierwotny istniejący uczony przez niego. Przedstawiani są oni przeważnie na smokach i ubrani w zwierzęce skóry. Ich postaci są wręcz monstrualnymi i bardzo dużymi, każdy z chińczyków z pewnością będzie znał historie z nimi powiązane.

Mitologia egipska

Mitologia ta była bezpośrednio powiązana z kulturą egipską aż do momentu nadejścia dwóch dużych religii, a mianowicie islamu oraz chrześcijaństwa, rozwój tejże mitologii trwał przez kolejne tysiące lat i przez okres trzech tysięcy lat uległ znacznym przemianom. Na samym początku w Egipcie panował politeizm, wielobóstwo. Wyobrażenia podlegały cały czas zmianom i były często uzależnionymi od panującej w danym momencie sytuacji politycznej, od rodzaju grupy dominującej i wielu, wielu innych czynników. W zależności od faraona różne bóstwa posiadały szczególny i wyjątkowy charakter, niektórzy z nich próbowali wprowadzać także monoteizm jednak na dłuższą metę było to niemożliwym. W wierzeniach egipskich spisanych przez mitologie bardzo ważną rolę odgrywa śmierć. Egipcjanie wierzyli że dusza istnieje także po śmierci ciała i składać będzie się z pięciu kolejnych części. Aby móc zachować tożsamość po śmierci ciało było balsamowanym oraz mumifikowanym, tak aby przetrwało jak najdłużej. Według wierzeń dusze zmarłych prowadzone były przed oblicze Anubisa. W przypadku kiedy wynik sprawdzenia wypadał na korzyść zmarłego to prowadzony był on do Ozyrysa przy towarzystwie Horusa. W wypadkach przeciwnych bezpośrednio pożerany przez Ammit, czyli bóstwo zjadające grzeszników. Samo przedstawienie Ammit jest dosyć ciekawym, posiaa głowę krokodyla, tułów geparda oraz jednocześnie tył hipopotami, co jest bardzo ciekawym połączeniem, takie jednak były wyobrażenia Egipcjan tysiące lat temu.

Mitologia grecka

Mitologia grecka to nic innego jak obszerny zbiór mitów, które przekazywane były przez starożytną grecką tradycję opowieści oraz zapisów dotyczących bogów, herosów i tak dalej. Oprócz tego podobnie jak inne mitologie, także ta charakterystyczna dla greków tłumaczyła pochodzenie i miejsce człowiek w świecie, jak i samo jego funkcjonowanie, stworzenie, historię i wiele, wiele innych aspektów ludzkiego życia, które są dla człowieka frapującymi. Bardzo często mitologia ta poruszać będzie życie bogów, opisując perypetie z niego właśnie wyciągnięte. Do najstarszych źródeł wiedzy o greckiej mitologii zaliczyć będziemy mogli jednocześnie dzieła Hezjoda oraz Homera. Mitologia stymulowała, czy też starała się artystyczną twórczość, co powodowało, że zaczęły pojawiać się całkowicie nowe wątki mające możliwość odzwierciedlania relacji pomiędzy ludźmi a bogami. Służyły one przede wszystkim do wskazywania granic, których śmiertelnicy nie mieli przekraczać, gdyż było to sprzeczne z naturą, czy też całkowicie niemożliwe dla człowieka. Mitologia grecka byłą tą, na której opierała się mitologia rzymska, a następnie kultura i dziedzictwo europejskie bardzo chętnie czerpiące właśnie z dorobku kulturowego tych dwóch cywilizacji i w dalszym ciągu będzie to widoczne w różnych przejawach społecznego życia.

Mitologia rzymska

Mitologia rzymska to specyficzny i charakterystyczny zbiór wierzeń, ale także obrzędów i rytuałów, które będą przede wszystkim dotyczył nadprzyrodzonych zjawisk obchodzonych i wyznawanych przez mieszkańców starożytnego Rzymu, bezpośrednio od jego założenia, aż do momentu kiedy chrześcijaństwo całkowicie stało się główną religią na terenie imperium rzymskiego i wyparło wcześniejsze wierzenia. Mitologia ta czerpała bardzo chętnie i licznie z mitologii greckiej, na której się wzorowała, stanowi jednak podwalinę europejskiej kultury.

Mitologia aztecka

Jeśli chodzi o dokładne zdefiniowanie wierzeń plemion zamieszkujących Mezoameryką z pewnością będzie to bardzo trudnym. Przede wszystkim brak jest jakichkolwiek przekazów z tamtego właśnie okresu, czy też niemożność odczytania wszystkich ze znalezionych pism, z powodu niezrozumiałego języka. Dochodzi także bardzo duża wielowątkowość samych przekazów ustnych, nakładanie się kultur wędrujących plemion przez meksykańskie wyżyny oraz naprawdę wiele, wiele innych tym właśnie podobnych zjawisk spowodowało stworzenie bardzo barwnej mozaiki legend i przekazów, które czasami będą może sprzecznymi ze sobą, jednak opowiadać będą różne historie, szerokiej gamy zjawisk jak ma to miejsce w innych mitologiach. Część z mitów przetrwała do dnia dzisiejszego w formie niezmienionej, czy też przynajmniej tak jest podawane, gdyż naprawdę udowodnienie tego w obecnym czasie z pewnością nie będzie należało do najłatwiejszych zadań. Według azteckich wierzeń za stworzenie świata odpowiedzialny jest bóg występujący w dwóch postaciach, składający się z męskiego oraz żeńskiego pierwiastka. Zasiada on na najwyższym niebie, których ma być ponoć trzynaście, według innych przekazów także dziewięć. Na każdym z niebiańskich poziomów znajdują się inne bóstwa, czy też bezpośrednio sami ludzie, którzy udają się tutaj po śmierci.

Mitologia skandynawska

Mitologia skandynawska, dotyczyć będzie krajów nordyckich, kojarzyć będzie się nam przede wszystkim z postaciami legendarnych wojowników. Pierwszymi z nich byli sami bogowie, przodkowie ludzi, także byli śmiertelnymi. Do ważnych pojęć w tym przypadku zaliczyć będziemy mogli Ragnarom, czyli tak zwany zmierzch bogów, gdzie dojść miało do walki pomiędzy dobrem i złem i upadkiem znanego do tej pory świata. Oprócz tego wszyscy z wojowników wierzyli, że trafiają po śmierci do lepszego świata, gdzie mogą oddać się polowaniom oraz wielu innym czynnościom.