Święta

Każde państwo, każda religia mają swoje święta, które są wolne od pracy. I tak rozróżnia się święta buddyjskie, polskie, chrześcijańskie, etniczne, państwowe, żydowskie, hinduskie i międzynarodowe. Każde z tych świat ma swoje zwyczaje świąteczne. Święto może upamiętniać jakieś wydarzenie, bitwę, podkreślać wagę problemów, a może też być okazją do uczczenia osoby lub grupy społecznej czy zawodowej. Z większością świąt wiążą się pewne zwyczaje i uroczysty sposób celebrowania. Najczęściej święta są dniami wolnymi od pracy. Jak się okazuje są święta ruchome jak Dzień Sprzątania Biurka, Światowy Dzień Pomocy Chorym na Trąd, Nowy Rok, Dzień Domeny Publicznej, Trzech Króli, Dzień Wojska Polskiego, Dzień Judaizmu, Dzień Babci, Dzień Dziadka. Wielkanoc, Walentynki, Światowy Dzień Kota i wiele innych. Niektóre z nich są tylko dniami wolnymi od pracy, bo tak naprawdę to w każdy dzień jest jakieś święto i trzeba by było uczcić uroczyście i nikt nigdy by nie pracował. Oprócz tego są jeszcze światowe święta na dany rok kalendarzowy.

Święta polskie

W naszym kraju mamy dużo świąt, które są wolne w pracy, a niektóre jednak nie są dniami wolnymi. Do świąt należy zaliczyć Centralne Dożynki, Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Ratownictwa Medycznego, Dzień Solidarności i Wolności, Dzień Zwycięstwa, Narodowy Dzień Życia, Zaduszki, Dzień Flagi Rzeczypospolitej, Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem, Światowy Dzień Pamięci Ofiar Katynia, Dzień Handlowca, Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, Dzień Papieża Jana Pawła II, Dzień Podchorążego, Narodowe Święto Niepodległości, Narodowe Święto Odrodzenia Polski, Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego, Narodowy Dzień, Pamięci Poznańskiego Czerwca 1956, Święto Lotnictwa, Święto Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa, Święto Narodowe Trzeciego Maja, Święto sił zbrojnych. Do świąt państwowych zalicza się 1 maja, Święto Pracy, 3 maja, 15 sierpnia czyli Święto Wojska Polskiego, Narodowe Święto Niepodległości, które są ustawowo dniami wolnymi o pracy. W tych dniach pracują tylko ludzie najbardziej potrzebni na danych stanowiskach, aby utrzymać ciągłość systemu.

Święta hinduskie

W kraju indyjskim, gdzie jest wielokulturowość też są święta, które Hindusi przestrzegają i do takich świąt należą Batukamma, Dasara, Dasain, Diwali, Karwa Chauth, Kumbhamela, Lahti, Raksza bandan, Ratha Jatra, Ravidas dżajanti, Thaipusam, Durgpudża, Kryszna Dżanmasztami, Genes Caturthi, Gudhi Padwa, Mahasiwaratri, Makar sankranti, Nagapańćami, Nawaratri, Ugadi, Vishu, Holi, Onam, Pongal, Wagant Panćami, Ćajtra nawaratri. Wiele tychświąt jest związanych z religią hinduską. I tak święto Onam jest świętem dożynkowym, obchodzone w indyjskim stanie Kerala i wypada zazwyczaj w sierpniu według kalendarza karelskiego. Odgrywa się wtedy legendy o królu Mahabali demonie. Diwali jest świętem rzędu lamp. Zapala się je przed domem, by powitać boginię Lakszmi szczęścia i dobrobytu. Holi jest dniem radości i wiosny, obchodzone w dniu pełni księżyca. W dniu tym obsypuje się przyjaciół kolorowymi proszkami. Przy świętach tych Hindusi bawią się całymi miastami, praktycznie każdy bierze w nich udział.

Święta chrześcijańskie

Święta te są związane z religią chrześcijańską. Najważniejszymi z nich są Boże Narodzenie oraz Wielkanoc, Wszystkich Świętych, Dzień Zmarłych, Zesłanie Ducha Świętego, Zielone Święta. W kościele katolickim są też święta nakazane i wierni maja nakazane uczestniczyć w mszy świętej oraz powstrzymania się od prac niekoniecznych. Święta takie reguluje Kodeks prawa kanonicznego. Do świąt nakazanych należą wszystkie niedziele, Uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki, Uroczystość Objawienia Pańskiego, Uroczystość św. Józefa, Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Uroczystość św. Piotra i Pawła, Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Uroczystość Wszystkich Świętych, Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, Uroczystość Narodzenia Pańskiego. Konferencja Episkopatu może zmienić te dni za aprobatą Stolicy Apostolskiej. Dlatego też w różnych krajach obchodzi się te święta. Europa Zachodnia niektórych przypadkach odchodzi już od obchodzenia tych świat.

Święta państwowe

Święto państwowe to czas związany z historią państwa i kulturą państwową. Najczęściej są to dni wolne od pracy, wypełnione oficjalnymi uroczystościami i obchodami. Najbardziej znanymi polskimi świętami narodowymi to dzień 1-go maja, 3-go maja, święto niepodległości, święto flagi, Dzień Wojska Polskiego, Dzień Powstania Warszawskiego. We wszystkie te święta organizowane są uroczystości w postaci przemarszu wojska, przemówień premiera i prezydenta, oraz licznych imprez artystycznych. Kiedyś obchodzono też bardzo hucznie dożynki, ale w ostatnich czasach uroczystość ta jest organizowana w niedzielę, kiedy jest dniem wolnym ustawowym. W niektóre święta państwowe jak i kościelne jest zakaz handlu na terenie całego kraju. Święta te są jakby odskocznią dla wielu ludzi, aby spotkać się z przyjaciółmi, jak i całą rodziną. Przede wszystkim święta państwowe mają na celu przypominanie regularnie, najczęściej raz w roku wszystkim obywatelom i mieszkańcom danego kraju o określonych ważnych wydarzeniach z punktu historii.

Święta żydowskie

Święta te są związane z religią judaizmu. Kalendarz żydowski rozpoczyna dziesięć Strasznych Dni przeznaczonych na pokutę. Nowy Rok nazywany jest dniem sądu i w niebie otwierane są księgi i każdy jest oceniany. Tego dnia dmie się w róg barani, który symbolizuje trąbę jaka zagrzmi na końcu wszystkich czasów. Okres pokuty kończy Jom Kippur, czyli Dzień Pojednania. W kilka dni później rozpoczyna się Święto Namiotów Sukkot, czyli święto plonów, a po nim następuje święto Radości Tory. Zaś święto Pesach upamiętnia wyjście Izraelitów z Egiptu. W siedem tygodni po święcie obchodzi się Święto Tygodni, które jest pamiątka przekazania przez Boga Mojżeszowi przykazań na górze Synaj. Żydzi obchodzą też zimą Święto Świateł Chanuka. Dzień ten upamiętnia zbezczeszczenie Świątyni Jerozolimskiej. Święto Purym upamiętnia wybawienie z zagłady Żydów za czasów perskich. Najważniejsze święta noszą nazwy takie, jak Nisan, Ijar, Siwan, Tamuz, Aw, Elu, Tiszri, Cheszwan, Kiszew, Rewel, Szwal, Adar, Adar II. Każde z tych świąt dla żyda jest bardzo ważne i przestrzegane.

Święta etniczne

Do świąt etnicznych należą święta chińskie, rzymskie, starogreckie, słowiańskie. Do takich świat należą Bełtane, Dzień Zmarłych, Lughnasdh, Ligo, NocWalpurii, Samhain, Święto solarne, Halloween, Imbolc, Ostara. Ostatnie święto związane jest z pogańskim świętem zrównania dnia z nocą co wyznacza początek wiosny. Imbolc jest świętem celtyckim, czyli oczyszczenie przez ogień i wodę, a zbiegało się z początkiem mleczności owiec i łączy się z magia przepowiadania pogody. Halloween jest związany z maskaradą i obchodzony w nocy przed dniem Wszystkich Świętych. Beltane rozpoczyna lato i jest jednym z sabatów większych. Wszystkie te święta są obchodzone bardzo hucznie i nie pozwalają zapomnieć, że kiedyś nasi przodkowie wierzyli w taką wiarę i też obchodzili takie święta. Przede wszystkim święta etniczne kultywowane są przez plemiona żyjące na całym świecie. Wiąże się to wielokrotnie również z wielobóstwem bądź po prostu z dawnymi wierzeniami. Często też okazuje się, że każde plemię posiada swoich bogów lub od lokalnych plemion różni się imionami dla tych samych bóstw lub posiadaniem jednego więcej czy mniej takiego boga.