Mitologia Chińska

Chińska mitologia jest dość specyficzną. W jej skład będą wchodzić wydarzenia opisywane przez szeroką gamę różnego rodzaju legend. Ważną rolę odgrywają w niej bóstwa, mityczne stwory oraz inne postaci, których pochodzenie nie zawsze jest ludzkim, często posiadają one nadprzyrodzone umiejętności. Do najważniejszych bóstw z pewnością zaliczyć będziemy mogli troje czystych, czy też ośmiu nieśmiertelnych. Liczba bóstw jest ogromną, a ich kult zależny będzie od rejonu tego ogromnego kraju jakim są Chiny. Ważne są także mityczne stwory, z całą pewnością smoki będą najważniejszymi, oprócz nich bardzo dużo uwagi poświęcać będzie się tak zwanym chińskim lwom, czyli symbolom dostojeństwa i jednocześnie odwagi, które miały na celu i dalej mają sprawowanie ochrony przed złymi mocami oraz duchami. Jeśli mówimy o mitycznych stworach i postaciach nie może obejść się bez mitycznych miejsc, jedne z nich to krainy czarów, inne to mieszkania nieśmiertelnych, lądy o specjalnych właściwościach i wiele, wiele innych tym właśnie podobnych. Wszystkie one łączą się z sobą poprzez niemal baśniowe opowieści.

Smok

Chińskie smoki to stwory pochodzące bezpośrednio z mitologii tego kraju, z której przeniosły się także do kultur innych krajów azjatyckich. W europie znane będą często pod nazwą smoków orientalnych. W większości przypadków smoki takowe przedstawiane będą jak długie i przypominające węże stworzenia z bardzo rozbudowanymi szponami. Stanowić będą one bardzo głęboko i dawno utarty symbol folkloru chińskiej sztuki, który symbolizować ma moc, jednocześnie przynoszącą szczęście. Oprócz tego personifikować będzie dodatkowo tak zwaną koncepcję Yang, postrzegany będzie jako władcy warunków atmosferycznych, przede wszystkim deszczu i także wody w ujęciu ogólnym. Bardzo duża grupa chińczyków stosować będzie termin potomkowie smoka, do określenia własnej i odrębnej grupy etnicznej. Smok od początku tej cywilizacji był symbolem cesarskim, przedstawiano go na chińskiej fladze w okresie panowania wielu dynastii. Te powiązania z monarchą są niezgodnymi z ideologią Chin współczesnych. Dodatkowo smok to agresor i oprócz tego budzić będzie skojarzenia czysto wojenny, których rząd komunistycznych Chin stara się mimo wszystko unikać. Z tego właśnie powodu w samych Chinach znacznie częściej jako symbol narodowy przedstawiana będzie wielka panda, a nie właśnie dostojne smoki, chociaż ich rola pomiędzy ludnością jest także bardzo dużą i ważną, czego nie można ukryć. Wiele chińskich powiedzeń, zwrotów, czy też przysłów odnosić będzie się do smoków. Oprócz tego pojawiają się one także w pseudonimach gwiazd świata azjatyckiego.

Kult smoka

Obecnie cały czas toczone są spory, dotyczące bezpośredniego pochodzenia chińskiego smoka. Bardzo duża grupa naukowców jednak skłonna będzie do stwierdzenia, że pierwotna rola smoka była zbliżoną do dzisiejszej. W najstarszej formie pełnił on rolę totemów w chińskich plemionach. Dodatkowo sugeruje się, że pierwsze z rysunków przedstawiające smoki, stylizowane były przedstawieniami zwierząt już istniejących i znanych dobrze ludziom, a mianowicie węży, czy też ryb i wielu, wielu innych. Jedne z teorii głosi, że charakterystyczny wygląd chińskiego smoka to sprawka połączenia totemów różnych chińskich plemion, co było następstwem ich fuzji, czy też łączenia się w większe społeczności plemienne.

Stworzenie mityczne

Z pochodzenia pierwotnego, smok chiński ewoluuje powoli jednak konsekwentnie do roli stworzenia mitycznego i legendarnego. W czasach niektórych dynastii, między innymi Han, wyobrażenia dotyczące smoków przedstawiane były przeważnie w postaci ciała wężowego, z łuskami oraz ogonem ryby, z rogami wołu i twarzą wielbłąda. Smok taki posiadał dodatkowo orle szpony. Bycze uszy, tygrysie stopy i demoniczne oczy. Takowe połączenie z pewnością jest dość oryginalnym, wyobrażenie sobie tego jest dosyć trudnym, jednak efekt, który widzimy jest z pewnością ciekawym. Przedstawienia nie zawsze jednak były takie same. Czasami posiadał on także płonącą perłę pod swoją brodą, czasami przedstawiane były wraz z skrzydłami, zbliżonymi wyglądem do tych, które posiadają nietoperze, wyrastały bowiem z przodu ramion, w większości przypadków takowych skrzydeł były pozbawione, mimo to potrafiły latać. Wygląd smoka kształtował się przez cały czas istnienia chińskiej cywilizacji, aż po same czasy współczesne. Smok dodatkowo obdarzony miał być szeroką gamą mocy nadprzyrodzonych i nienaturalnych. Powiada się, że potrafi on okazać się ludziom w innych postaciach, zwiększać gabaryty swojego ciała. Oprócz tego ma możliwość latania pomiędzy chmurami, czy też pływania w wodzie. Sam w sobie może tworzyć chmury, zmieniać rzeki wody, w rzeki ognia, stawać się całkowicie niewidzialnym dla ludzkiego oka, czy też świecić w ciemnościach.

Autorytet monarchy

Smoki zawsze stanowiły autorytet władzy monarchicznej w Chinach. Jeden z legendarnych władców tego kraj, a mianowicie Huang Di, przed końcem swojego panowania ogłosił iż udało mu się zdobyć nieśmiertelność, jako smok. Od momentu kiedy chińczycy zaczęli uważać tego cesarza za jednego z protoplastów całego chińskiego państwa, zaczęli także określać się mianem potomków smoka, tak aby określić swoją przynależność etniczną, ale także i kulturową. Legenda ta nie znalazła jednak odbicia jeśli chodzi o stosowanie smoka chińskiego jako symbolu całego imperium. Smok chiński, a przede wszystkim smoki żółte, czy też przede wszystkim złote, posiadające po pięć pazurów stanowiły symbol w przypadku szerokiej gamy władców, dużej ilości dynastii. Sam tron cesarski nazywano smoczym tronem. W późniejszych czasach smok umieszczony został nawet na narodowej fladze Chin. Założenie ubioru z wizerunkiem takowego właśnie smoka, dawało takowej osobie bardzo duże przywileje w danym towarzystwie. Smoki to z pewnością nieodzowny element kultury oraz sztuki tego właśnie regionu, gdzie znaleźć będziemy mogli je na obrazach, freskach, rzeźbach i wielu, wielu innych tym właśnie podobnych.

Współczesność

Obecnie wierzenia dotyczące chińskiego smoka będą pojawiającymi się bardzo rzadko. Wydawać może się ogromną rzadkością, by którykolwiek z mieszkańców Chin przyznawał się do widzenia smoka w rzeczywistości. Kult smoka jako głównego władcy pogody nadal będzie jednak występować na wielu obszarach, które głęboko wiążą się z tradycjami chińskimi, takimi jak na przykład obchodzenie święta chińskiego nowego roku, które jest jednym z najbarwniejszych i najciekawszych festiwali, w przeciągu całego roku.

Tianlong

Tianlong, czy też Tien-long to dosłownie smok nieba, inaczej niebiański smok, stworzenie pochodzące bezpośrednio z chińskiej mitologii. Należeć będzie do jednego z podstawowych typów chińskich smoków, których wyróżnić można dziewięć. Jego funkcja to powożenie rydwanów bogów oraz ochrona pałaców, które zamieszkują. Jego wizerunek bardzo często przedstawiana chińska sztuka, przeważnie jest elementem ornamentyki grobowców, przedstawienia te nosić będą swoje własne i charakterystyczne nazwy, zależne od terenu Azji.