Święta żydowskie

Tym terminem określa się praktycznie wszystkie święta, które obchodzone są przez wyznawców właśnie judaizmu, jak i pozostałych niereligijnych Żydów w większości przypadków. Są one bowiem nie tylko o charakterze religijnym,…

Święta polskie

Istnieje wiele różnych możliwości na spędzenie wolnego czasu. Każdy kraj posiada swoje dogodne dla niego, zgodne z jego tradycjami, święta. Nawet w Polsce istnieje cała gama świąt, na które warto…

Święta państwowe

Pod tym terminem należy rozumieć przede wszystkim te święta narodowe, które związane są ściśle z historią danego państwa, którego one dotyczą. Jednocześnie związanie to odnosi się też do tradycji oraz…

Święta hinduskie

Hinduizm jest religią politeistyczną. Dlatego też praktycznie każdy bóg, bóstwo, które się tam mieści, posiada swoje własne święto. Należy jednocześnie zaznaczyć, że istnieje też kilka świąt, które odnoszą się bardziej…

Święta chrześcijańskie

Tym terminem określa się praktycznie wszystkie święta, które są typowo religijne, a do tego odpowiadają tradycjom chrześcijańskim, wszystkim odłamom religii chrześcijańskiej. Należy przyznać, że jest ich trochę, a co kilka…

Święta

Każde państwo, każda religia mają swoje święta, które są wolne od pracy. I tak rozróżnia się święta buddyjskie, polskie, chrześcijańskie, etniczne, państwowe, żydowskie, hinduskie i międzynarodowe. Każde z tych świat…