Diana

Inaczej określana była jako Artemis. Miała to być bogini łowów, przyrody zarówno roślinnej, jak i zwierzęcej, płodności, Księżyca i światła księżycowego. Miała być ona córką Latony i Jowisza, bliźniaczą siostrą…

Westa

Jej mianem określano boginię ogniska domowego i państwowego. Miał on być odpowiednikiem greckiej Hestii. Do dzisiaj jej świątynia znajduje się na Forum Romanum w Rzymie. Płonął w niej tak zwany…

Wulkan

Był rzymskim bogiem wulkanów, ognia i kowalstwa. Wielokrotnie utożsamiany był z greckim bogiem Hefajstosem. Oddawano mu cześć w świątyni na Polu Marsowym. Jego święto miało miejsce dwudziestego trzeciego sierpnia. Wtedy…

Wenus

Inaczej określano ją jako Wenerę. Była to bogini miłości. Utożsamiana była z grecką Afrodytą z tamtejszych starożytnych mitologii. Wcześniej uznawana była za boginię wiosny, roślinności i ogrodów warzywnych. Jej atrybutami…

Fauna

Była to w mitologii rzymskiej bogini urodzaju i płodności. Miała też pod sobą cały świat zwierzęcy na świecie. Była siostrą i jednocześnie żoną boga Fauna. Dla odróżnienia określano ją też…

Sol

Jest to swoiste uosobienie Słońca. Sol był bratem Aurory i Luny. Wielokrotnie utożsamiany z Heliosem z mitologii starożytnej Grecji. Wśród jego atrybutów należy wymienić przede wszystkim promienistą aureolę wokół głowy…

Bóstwa rzymskie

Mitologia rzymska jest niezwykle dobrze znana praktycznie wszystkim przedstawicielom kontynentu europejskiego. Przede wszystkim wynika to z faktu, że w większości przypadków to właśnie nasza lokalna, europejska kultura i tradycja wynika…

Nike

Była to bogini zwycięstwa. Wielokrotnie upamiętnia ona w formie pomników słynne zwycięstwa w bitwach. Przedstawiana była jako młoda kobieta ze skrzydłami i gałązką oliwną w dłoni. Czasami była też opiekunką…

Morfeusz

Był on bogiem marzeń sennych. Przedstawia się go jako boga o wielkiej mądrości. Był on synem Hypnosa, boga snu, jego stryjem był Tanatos, bóg śmierci, a braćmi Ikelos i Fantasos.…

Hekate

Jest to bogini czarów i magii, jak również ciemności i świata widm. Była córką tytana Perses i tytanity Asterii. Według innych źródeł jej rodzicami byli Zeus i Demeter. Czasami uważana…