Chrześcijaństwo

Chrześcijaństwo jest obecnie największą religią monoteistyczną na świecie i największą religią w ogóle, skupia ona najwięcej wiernych z różnych związków wyznaniowych. Opiera się ona na wierze w mesjanizm syna Bożego,…

Buddyzm

Inną popularną nazwą, która jest stosowana w przypadku buddyzmu będzie ‘nauka przebudzonego’, Buddyzm bardzo często nazywany jest religią, czasami też psychologią, przez samych wyznawców jednak określany jest mianem specyficznego systemu…

Mitologia słowiańska cz.2

Mitologia słowiańska będzie charakterystycznym zbiorem mitów, wierzeń oraz praktyk związanych z kultem bóstw wśród Słowian w okresie przed masową chrystianizacją. Obecnie wyznania słowiańskie będziemy zaliczali do religii politeistycznych, gdzie w…

Mitologia rzymska cz.2

Mitologia rzymska będzie jedną z najpopularniejszych oraz jednocześnie najlepiej zachowanych mitologii. Będzie ona występowała w formie zbioru wierzeń, obrzędów oraz rytuałów, które przede wszystkim dotyczyć będą wszelkiego rodzaju nadprzyrodzonych zjawiskach…

Mitologia grecka cz.2

Mitologia starożytnych greków jest jedną z lepiej zachowanych i bardziej popularnych mitologii, która przekazywana była przez antyczną tradycję w postaci opowieści o bóstwach i ich przygodach. Historie te między innymi…

Mitologia celtycka

Podobnie jak inni z europejczyków w epoce żelaza, tak samo Celtowie należeli do grupy ludów politeistycznych, wszystko zaczęło się jednak zmieniać w momencie chrystianizacji. Niektóre spośród celtyckich mitów do dnia…

Mitologia baskijska

Mitologia baskijska będzie uporządkowanym zbiorem wierzeń dawnych Basków, które posiadają zabarwienie wyraźne politeistyczne. W największym stopniu mitologia ta wywodziła będzie się z okresu starożytności. Postać jednej z głównych bogiń Mari…

Mitologia cz.2

Mitologię najłatwiej scharakteryzować będziemy mogli jako zbiór opowiadań oraz mitów o bogach i bohaterach, którzy funkcjonować będą w danych wierzeniach oraz społecznościach. Terminem tym będziemy określać oprócz tego także jedną…

Mitologia

Mitologia to wyraz, który pochodzi bezpośrednio z języka greckiego, występuje jednak w wersji spolszczonej. Tłumaczony może być jako przekazywanie legend, czy też podań. Mitologia sama w sobie jest zbiorem mitów…

Mitologia rzymska

Będzie ona stanowiła zbiór specyficznych wierzeń, rytuałów i jednocześnie obrzędów, które dotyczyć będą przede wszystkim nadprzyrodzonych zjawisk wyznawanych i jednocześnie obchodzonych przez ludy starożytnych rzymian już od czasów najdawniejszych, aż…