Zeus

Zeus jest z całą pewnością najwyższym z bogów Olimpu w greckiej mitologii. Oprócz tego jest on synem Kronosa oraz rei. W bardzo wielu publikacjach, szczególnie mitologicznych określa się go mianem…

Kriszna

Kriszna jest jednym z bogów w hinduizmie. Opisywany jest oprócz tego jaki najwyższa z istot i najwyższych bogów. Zgodnie z podobnymi interpretacjami takimi jak między innymi bengalska odmiana winszuizmu. Kriszna…

Budda

W bezpośrednim tłumaczeni z sanskrytu budda będzie oznaczał przebudzonego oraz oświeconego. W innym ujęciu pojęcie to oznacza oczyszczonego z emocji o podłożu negatywnym z jednocześnie właściwości umysłu, które są w…

Bogowie

Pojęcie boga, czy też bóstwa będzie bardzo istotnym w przypadku aspektów nadprzyrodzonych w naszym życiu, które będą leżały u podstaw większości znanych nam obecnie religii i wierzeń. Zajmować będzie się…

Bóg Ojciec

Inaczej znany będzie pod mianem Pana Boga, jest jedną z trzech osób boskich, które czci większość z wyznań chrześcijaństwa. Pierwotnie utożsamiany był on ze srogim i gniewnym, ale jednocześnie sprawiedliwym…

Allach

W islamie termin ten będzie się bezpośrednio odnosił do jedynego Boga, według Koranu jest on utożsamiany z Bogiem starotestamentowym, czyli bogiem hebrajczyków i jednocześnie chrześcijan. Samo słowo posiada bardzo długą…