Chrześcijaństwo

Chrześcijaństwo jest obecnie największą religią monoteistyczną na świecie i największą religią w ogóle, skupia ona najwięcej wiernych z różnych związków wyznaniowych. Opiera się ona na wierze w mesjanizm syna Bożego,…

Buddyzm

Inną popularną nazwą, która jest stosowana w przypadku buddyzmu będzie ‘nauka przebudzonego’, Buddyzm bardzo często nazywany jest religią, czasami też psychologią, przez samych wyznawców jednak określany jest mianem specyficznego systemu…

NRM

NRM jest skrótem od angielskiej nazwy ‘new reliigious movement’ oznaczające nowe ruchy religijne. Jest to powszechnie i zbiorowo stosowana nazwa określająca związki wyznaniowe, które w większości przypadków propagują specyficzny religijny,…

Judaizm

Judaizm należy do grona religii monoteistycznych i razem z chrześcijaństwem oraz islamem będzie jedną z największych z religii na świecie, a z pewnością jedną z posiadających najdłuższą historię, bo trwającą…

Islam

Islam jest jedną z religii monoteistycznych i do tego drugą na świecie, zaraz po chrześcijaństwie, jeśli chodzi o liczbę samych wyznawców. Słowo islam w języku arabskim oznacza dokładnie poddanie się…

Buddyzm

Buddyzm jest powszechnie określany mianem religii, jednak przez samych buddystów nazywany jest raczej specyficznym systemem filozoficznym oraz etycznym, którego założycielem był żyjący około pięciuset lat przed naszą erą Gautama, syn…

Chrześcijaństwo

Chrześcijaństwo inaczej określane jest także mianem chrystianizmu. Jest to jedna z monoteistycznych religii oraz rodzina związków wyznaniowych, która głosić będzie mesjańskie nauczanie dotyczące synostwa Bożego Jezusa Chrystusa, jego śmierci, która…

Religie

Religię uznać będziemy mogli za specyficzny system wierzeń oraz praktyk, który określać będzie relację danego człowieka do różnie pojmowanych sfer świętości, sfer boskości, czy też sfer sacrum. Manifestować będzie się…

NRM

NRM to skrót od angielskiej nazwy służącej do określenia nowych ruchów religijnych, które są klasyfikowane zbiorowo jako związki wyznaniowe, zazwyczaj propagujące specyficzny dla siebie światopogląd, filozoficzny, czy też czysto religijny.…

Judaizm

Judaizm zaliczany jest do jednych z największych oraz najstarszych religii monoteistycznych. Data jego powstania i ukształtowania się w formie zbliżonej do dzisiejszej przypada na około dwa tysiące lat przed naszą…