NRM

NRM jest skrótem od angielskiej nazwy ‘new reliigious movement’ oznaczające nowe ruchy religijne. Jest to powszechnie i zbiorowo stosowana nazwa określająca związki wyznaniowe, które w większości przypadków propagują specyficzny religijny,…

Judaizm

Judaizm należy do grona religii monoteistycznych i razem z chrześcijaństwem oraz islamem będzie jedną z największych z religii na świecie, a z pewnością jedną z posiadających najdłuższą historię, bo trwającą…

Islam

Islam jest jedną z religii monoteistycznych i do tego drugą na świecie, zaraz po chrześcijaństwie, jeśli chodzi o liczbę samych wyznawców. Słowo islam w języku arabskim oznacza dokładnie poddanie się…

Buddyzm

Buddyzm jest powszechnie określany mianem religii, jednak przez samych buddystów nazywany jest raczej specyficznym systemem filozoficznym oraz etycznym, którego założycielem był żyjący około pięciuset lat przed naszą erą Gautama, syn…

Chrześcijaństwo

Chrześcijaństwo inaczej określane jest także mianem chrystianizmu. Jest to jedna z monoteistycznych religii oraz rodzina związków wyznaniowych, która głosić będzie mesjańskie nauczanie dotyczące synostwa Bożego Jezusa Chrystusa, jego śmierci, która…

Religie

Religię uznać będziemy mogli za specyficzny system wierzeń oraz praktyk, który określać będzie relację danego człowieka do różnie pojmowanych sfer świętości, sfer boskości, czy też sfer sacrum. Manifestować będzie się…

Falun Gong

Jest to jedna z praktyk polegająca na doskonaleniu ciała oraz jednocześnie umysłu. Ćwiczenia i medytacje według ćwiczących wpływają korzystnie zarówno na zdrowie jak i samopoczucie. Od dziesięciu lat praktykowanie Falun…

New Age

Inaczej ten nieformalny ruch kulturowy nazywany będzie także Ruchem Nowej Ery. Oprócz tego, że jest on nieformalny to charakteryzuje go dodatkowo wielopostaciowość, wielowymiarowość oraz alternatywność. New Age charakteryzowana jest różnie,…

Voodoo

Jest jedną z synkretycznych religii afro amerykańskich, która posiada największą grupę swoich wyznawców na Haiti oraz nap południu USA. Podstawą voodoo stanowić będą przede wszystkim rdzennie wierzenia ludów afrykańskich, szczególnie…

Satanizm

Satanizm jest terminem, który służy do określenia przekonań ideologicznych, charakteryzujących się przede wszystkim wierzeniami powiązanymi z Szatanem, czy też filozofią, która będzie akcentować całkowicie opozycyjną stronę względem obecnego świata i…