Święta polskie

Istnieje wiele różnych możliwości na spędzenie wolnego czasu. Każdy kraj posiada swoje dogodne dla niego, zgodne z jego tradycjami, święta. Nawet w Polsce istnieje cała gama świąt, na które warto jest zwrócić uwagę. Między innymi wymienić tutaj wśród polskich świąt należy takie, jak: Zaduszki, polski Dzień Niepodległości, Dzień Zwycięstwa, centralne dożynki, dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, dzień 1-go Maja, Dzień 3-go Maja, Dzień Edukacji Narodowej i wiele innych. Są one obchodzone wyznaczonego dnia praktycznie każdego roku. Niektóre z nich związane są z religią, są świętami katolickimi, inne są natomiast świętami państwowymi. Czasami zdarza się również, że występujące święta odnoszą się do dawnych, jeszcze pogańskich, tradycji, ale upamiętniane są ze względu właśnie na słowiańskie tradycje, na naszą kulturę, z której się wywodzimy. Należy jednocześnie wspomnieć fakt, że w większości przypadków oceniane są one jako dni wolne od pracy, a jeśli przypadają przed weekendem, to po prostu go wydłużają (podobnie jeśli znajdą się zaraz za weekendem).

Zaduszki

Jest to polski obecny odpowiednik dawnego, pogańskiego święta Dziadów. Przypada ono na drugiego listopada, czyli w tak zwany Dzień Zaduszny, zaraz po Dniu Wszystkich Świętych. Wspomina się wtedy wszystkich tych, którzy odeszli już z tego świata. Wielokrotnie też organizowane są modlitwy za wiernych zmarłych, a których dusze być może znajdują się w czyśćcu. Jest on dniem wolnym od pracy, podobnie jak dzień Wszystkich Świętych. Odwiedza się cmentarze, groby swoich zmarłych, spotyka w gronie rodziny i przyjaciół na wspominkach.

Dzień Zwycięstwa

Jest to święto państwowe, które obchodzone jest dziewiątego maja z racji upamiętnienia zakończenia drugiej wojny światowej. Dawniej obchodzone było tylko w ZSRR i krajach bloku socjalistycznego. Współcześnie obchodzi się go w niektórych dawnych, byłych republikach radzieckich. Jest to również jedno z najważniejszych państwowych świąt w Federacji Rosyjskiej i na Białorusi. W Polsce było ono obchodzone w latach 1946 do 1990 roku. Przeprowadzane było ono na Placu Zwycięstwa lub Placu Defilad. Miało to być zwycięstwo z faszyzmem i wyzwolenie przez Armię Czerwoną.

Centralne Dożynki

Jest to praktycznie ogólnopolskie święto, jak sama nazwa ‘centralne’, uroczystości Święta Plonów. Jest to więc swoista kontynuacja święta pogańskiego. Impreza ta organizowana jest każdego roku z okazji ukończenia żniw. Organizowane są wtedy imprezy plenerowe, głównie o charakterze propagandowym. Szczególnie w czasach PRLu były one okazją do propagandy partyjnej PZPR. Od 1980 roku zmieniły one trochę swój charakter, ale pozostają one świętem rolników w charakterze dziękczynnym. Między innymi organizowane były w Opolu, Warszawie, Białymstoku, Poznaniu, Koszalinie i innych. Każdego roku gdzie indziej.

Edukacji Narodowej

Święto branżowe, odnoszące się tylko do oświaty i szkolnictwa wyższego. Obchodzone jest ono czternastego października. Ma to być rocznica powstania Komisji Edukacji Narodowej, założonej przez króla Poniatowskiego poprzez uchwałę Sejmu Rozbiorowego w 1773 roku. Często określa się je również po prostu Dniem Nauczyciela. Obchodzi się go głównie w instytucjach edukacyjnych. Wręczane są złote, srebrne lub brązowe Krzyże Zasługi, medale KEN, nagrody Ministra Edukacji Narodowej i wiele innych nagród, imprez kulturalnych itp.

Flagi RP

Pełna nazwa to Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Święto to obchodzi się od 2004 roku. Zostało ono wprowadzone ustawą z lutego 2004 roku o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej. Oprócz Polski święto to obchodzone jest również w Stanach Zjednoczonych, Meksyku, Argentynie, Finlandii, Ukrainie, Chinach, Turkmenistanie, a także na Litwie. Nie jest to ustawowy dzień wolny od pracy, a w tym czasie organizowane są liczne akcje i manifestacje patriotyczne. Przypada to święto na drugiego maja, między Świętem Pracy i wejścia do Unii Europejskiej a Świętem Konstytucji 3-go Maja.

3-go Maja

Jest to święto państwowe, które obchodzone jest dnia trzeciego maja każdego roku, w swoistą rocznicę uchwalenia Konstytucji 3-go maja Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Została wtedy uchwalona pierwsza konstytucja w nowożytnej Europie, druga na świecie po konstytucji amerykańskiej. Wyprzedziliśmy również trzecią konstytucję – francuską. Została ona uchwalona w 1789 roku, pod koniec obrad Sejmu Wielkiego. Jako święto pojawiło się już w maju 1791 roku. Jest to też święto narodowe Litwy od 2007 roku.