Allach

W islamie termin ten będzie się bezpośrednio odnosił do jedynego Boga, według Koranu jest on utożsamiany z Bogiem starotestamentowym, czyli bogiem hebrajczyków i jednocześnie chrześcijan. Samo słowo posiada bardzo długą i bogatą historię, wykorzystywali go także arabowie wyznań pogańskich i chrześcijańskich do określania swoich bogów. Allach podobnie jak Bóg Ojciec u chrześcijan i Elohim, czy też Jahwe, u Żydów oznaczać będzie boga stwórcę, który odpowiedzialny jest za ukształtowanie i stworzenie świata oraz stworzenie samego człowieka. Nie jest on jednak biernym obserwatorem cały czas ingeruje w ludzkie życie, karząc za złe uczynki, pokazując właściwą drogę oraz zmieniając świat. Islamiści twierdzą i wierzą, że wszystkie zmiany na ziemi są właśnie wynikiem działalności samego Allacha, wszystkie procesy zachodzące w przyrodzie i wiele, wiele innych tym właśnie podobnych. Samo słowo Allach wywodzić będzie się z języka arabskiego i oznaczać jedynego boga, w ujęciu czysto monoteistycznym.

Islam

Według muzułmanów Allach jest jedynym bytem, który można określić jako samoistny, jednocześnie odpowiedzialny jest za stworzenie wszechświata, oprócz tego włada on nim. Cały świat podlegać będzie ciągłym przemianom, gdyż w każdym momencie tworzony jest on na nowo Wynika więc z tego, że Allach nie próżnuje, tylko cały czas ma wpływ na nasze życie. Wszystkie prawa świata natomiast wywodzić będą się bezpośrednio z woli i mądrości samego Boga właśnie. Jednym z ważniejszych aspektów modlitewnych muzułmanów jest wyznanie wiary, które opierało będzie się o sentencję, że nie ma innego Boga prócz Boga Jedynego, czy też Allacha, a Mahomet jest jego prorokiem. Wyznanie to stanowić będzie jeden z pięciu filarów wiary islamskiej, czyli zasad, które spełniać w przeciągu swojego życia musi każdy z islamistów. Każdy muzułmanin będzie musiał oddawać Allachowi bezwarunkową część i jednocześnie bezwzględnie poddawać się jego woli właśnie oraz wyrokom, które zsyła na człowieka. Bóg jest jednym i jedynym, a jego wszechwładza oraz panowanie są niepodzielnym. Dla każdego muzułmanina jednym z największych grzechów jest szrik, czyli oddawanie czci innym bogom oprócz niego samego, co za tym idzie także przejście na inną wiarę. Islam krytykować będzie między innymi poglądy chrześcijan dotyczące Jezusa jako syna bożego, czy też dogmat trójcy świętej, jednak uznaje go jako jednego z proroków Allacha. Sama istota boskości określana jest przez Koran, o wiele szerzej niż przez samą biblię poprzez prawie sto atrybutów, zwanych także imionami Allacha. Ich kolejność będzie ściśle uporządkowaną, gdzie pierwszych z przymiotników określających jest miłościwy.

Atrybuty Allacha

Allach posiada dziewięćdziesiąt dziewięć atrybutów, które są niejako jego innymi imionami, czy też nazwami, pod którymi jest określany. Będzie to o wiele szersze ujęcie niż w przypadku chrześcijaństwa, który określa że Bóg jest wszechmocnym, nieśmiertelnym, wszechmiłosiernym i wszechwiedzącym i tak dalej. Oprócz tego w Koranie znajdziemy przymiotniki Take jak niepokonany, przerażający, dostarczający, dawca zwycięstwa i wiele, wiele innych tym właśnie podobnych. Co do ostatniego, setnego imienia, trwają spory, nie jest one nawet oficjalnie uznane. Według arabskich chrześcijan będzie to imię trójcy świętej co syntezowałoby niejako obie religie chrześcijańską oraz muzułmańską, jednak muzułmanie odrzucają obecnie dogmaty dotyczące świętej trójcy i samego pochodzenia Jezusa, jako boskiego syna.

Filary Islamu

Każdy z muzułmanów kierowany jest w swoim życiu przez pięć obowiązków, które zwane będą pięcioma filarami islamu. Traktowane będą one bardzo poważnie przez wyznawców głównego nurtu tejże właśnie religii, przede wszystkim chodzi tutaj o sunnitów oraz szyitów. Wiele ugrupowań innego pochodzenia, na przykład lewitów będzie uważać je tylko za swojego rodzaju zalecenia oraz symbole, a nie ścisłe nakazy, których należy się trzymać. Pierwszy z filarów, czyli szahada będzie włączać człowieka formalnie do wspólnoty muzułmańskiej. Bardzo często wymogiem będzie także obecność imama, czyli kapłana, choć przyjmowanie islamu jest tak naprawdę sprawą bezpośrednio pomiędzy samą osobą wierną a bogiem. W przypadku jednak kiedy jest to niemożliwym, nie istnieje takowy obowiązek. Na niektórych z portali internetowych proponuje się nawet przyjęcie islamu bezpośrednio poprzez internet, gdzie wymagane jest przeczytanie szarady oraz kliknięcie potwierdzenia. Olbrzymia grupa autorytetów religijnych nie będzie jednak zgadzała się z takowym podejściem. Oprócz tego islam, według dużej grupy badaczy każdy przyjmować będzie jeszcze przed momentem swojego narodzenia, dopiero po nim ludzie zaczynają się od niego odwracać, szahada to więc tylko i wyłącznie sformalizowane potwierdzenie wiary każdego wyznawcy islamu. Pozostałe filary winny być wypełniane przez każdego z muzułmanów i są jedną z form wyznawania swojej wiary. Tylko osoby, które przyjęły islam przed momentem śmierci nie będą musiały ich wypełniać.

Pięć filarów

Wiara muzułmańska opierała będzie się o pięć filarów wiary, pierwszy z nich to jej wyznanie, czyli znana wszystkim dobrze sentencja mówiąca że nie ma Boga prócz Allacha, a Mahomet jest jednym z jego proroków. Kolejny z filarów to modlitwa, następny jałmużna, a dwie ostatnie to post i pielgrzymka do Mekki. Każdy z muzułmanów ma obowiązek wybrania się w przeciągu swojego życia przynajmniej raz do mekki, czyli miejsca w którym urodził się sam Mahomet, oczywiście jeśli pozwala mu na to sytuacja materialna i jednocześnie zdrowotna.

Mahomet

Mahomet jest z pewnością jedną z kluczowych postaci dla całej religii muzułmańskiej, jest on w końcu jej twórcą oraz głównym prorokiem. Oprócz tego odpowiedzialny jest on za założenie pierwszej islamskiej wspólnoty religijnej, która następnie przekształciła się w państwo o ustroju teokratycznym. Muzułmanie obecnie wierzą, że jest on największym i ostatnim z proroków jedynego Boga, czyli Allacha, a święta księga muzułmanów, czyli Koran została mu przekazana bezpośrednio przez samego Boga podczas licznych objawień. Mahomet będzie też bardzo często określany mianem wysłannika Allacha. Po wspomnieniu jego imienia islamiści przeważnie będą dodawali także pozdrowienie pokój z nim. Podobnie jak w przypadku samego Boga także w przypadku Allacha istnieje wiele przymiotników określających jego samego, tak zwanych szlachetnych imion. Część odłamów islamu sugeruje, że nadmierna cześć oddawana Mahometowi jest zbędną, gdyż będzie ona podważała i rozmywała podstawowe zasady religii monoteistycznej.

Działalność

W czasach wieku szóstego oraz siódmego naszej ery Mahomet nie był jedynym z proroków działających wśród społeczności arabskiej. W czasie tym znajdowali się oni w momencie kiedy kształtował się feudalizm, powodowało to i ciągło za sobą liczne przemiany społeczne, a pomiędzy ludźmi zaczęli pojawiać się kolejni reformatorzy, także na tle religijnym. Mimo wszystko jednak to właśnie Mahomet dzięki swojej dużej charyzmie i umiejętności przemawiania do ludzi zjednał sobie ich przychylność i z czasem udało mu się stworzyć podwaliny jednej z największych obecnie religii monoteistycznych, która posiada bardzo duży odsetek wyznawców na całym świecie, plasując się zaraz za chrześcijaństwem jeśli chodzi właśnie o liczbę wiernych.