Kriszna

Kriszna jest jednym z bogów w hinduizmie. Opisywany jest oprócz tego jaki najwyższa z istot i najwyższych bogów. Zgodnie z podobnymi interpretacjami takimi jak między innymi bengalska odmiana winszuizmu. Kriszna uważany jest za wszystkie inkarnacje, czy też mówiąc inaczej zstąpienia boga na ziemię. Procy tego podawana jest informacja, że Kriszna jest ósmym awatarem samego Wisznu. Kriszna oraz powiązane z nim związane opowieści pojawiają się w wielu filozoficznych i teologicznych dzieł pochodzenia hinduskiego. Chociaż opisy te będą często różniły się od siebie szczegółami, powiązanymi między innymi z tradycjami i kulturą to czysto ogólnikowa charakterystyka zawsze będzie taką samą. Opisuje ona między innymi inkarnację oraz boskie wcielenie, czasy dzieciństwa, młodość, a następnie los wojownika oraz nauczyciela tłumów. Sama religia hinduska będzie bardzo rozbudowaną i może być trudną do zrozumienia przez osoby spoza niej, między innymi z powodu licznych powiązań pomiędzy poszczególnymi bóstwami i ich regionalnych kultów, co będzie miało wpływ na liczne różnice pomiędzy hierarchią poszczególnych bogów oraz bożków.

Imię

Imię Kriszny bezpośrednio w sanskrycie oznaczało będzie czerń, czy też ciemności, co ponoć odnosić ma się do odcienia jego skóry, który jest według tradycji ciemnobłękitnym. Inne z tłumaczeń natomiast podaje, że imię to wywodzić będzie się z połączenia dwóch słów, przyciągania oraz szczęścia, oczywiście w oryginalnej pisowni będą się one składały na Kriszna. Wyznawcy Wisznu podają, że Kriszna jest jednym z objawionych imion tego właśnie boga i oznaczać będzie istnienie wiedzy oraz błogosławieństwa.

Przekazy historiograficzne

Jednym z najwcześniejszych tekstów, które bezpośrednio opisują kruszne są te pochodzące od Mahabharata, jednak istnieć będzie także wiele odniesień do jego imion w tekstach o wiele starszych, między innymi indyjskich myślicieli. Teksty opisują go jako jedną z inkarnacji, awatara Wisznu. W opisach tym będzie stanowił jednego z najważniejszych bohaterów epickich. Całe osiemnaście rozdziałów szóstej księgi hidnuzimu będzie dotyczyło rad danych przez Krisznę jednemu z żołnierzy na polu bitwy. Kriszna w tej roli opisywany jest jako dorosły mężczyzna, chociaż istnieją odniesienia do jego czynów, które miały miejsce wcześniej. Praktycznie każda z późniejszych ksiąg będzie opisywała życiorys Kriszny lub przynajmniej przypominała o fakcie jego życia i działalności. Za najświętsze jednak uznawane są i tak te, które będą w najbardziej szczegółowy sposób opisywały życiorys oraz nauczanie Kriszny. Istnienie Kriszny będzie także potwierdzonym przez teksty buddyjskie oraz indyjskie, które opisywać będą jego życie w bardzo podobny sposób jak większość czysto hinduistycznych źródeł. Inne z dowodów na istnienie Kriszny to między innymi pieczęcie, które pochodzą z terenów harapy, na których bardzo często pojawiać będzie się właśnie imię samego Kriszny, a oprócz tego jego rodziny i przyjaciół i osób znajdujących się w jego najbliższym gronie. Od około dwóch tysięcy lat, czyli początków naszej ery wzmianki o Krisznie stają się coraz liczniejszymi i częstszymi, pojawiają się w publikacjach i tekstach szerokiej gamy myślicieli, filozofów i tym podobnych.

Narodziny

Zgodnie z jednymi z najnowszych obliczeń prowadzonych przez naukowców narodziny Kriszny miały miejsce ponad trzy tysiące lat przed naszą erą. Miejsce narodzin znane jest obecnie i dzisiaj wznoszone są tam świątynie i liczne miejsca kultu. Kriszna był dzieckiem królewskiej rodziny, jednym z synów księżniczki Dewaki. Rodzice Kriszny pochodzili z bliskich sobie rodów. Brat matki Kriszny wtrącił ją i jej męża do więzienia planując zabijanie wszystkich z ich kolejnych dzieci zaraz po urodzeniu. Było to spowodowane przepowiednią, że zostanie zabity przez ósme dziecko Dewaki. Królowi jednak nie udało się zabić Kriszny, który zaraz po urodzeniu został przekazany dwóm opiekunom.

Tradycja bhakti

Bhakti, czyli inaczej mówiąc oddanie, nie będzie ograniczało się w hinduizmie tylko i wyłącznie do jednego bóstwa, jednak Kriszna staje się postacią boską, której kult cechować będą szczególne aspekty dewocyjne oraz ekstatyczne. Wyznawczy Kriszny wierzyć będą w tak zwaną boską zabawę, czy też dokładniej mówiąc w jej idee, która spełniać ma zasady wszechświata. Wszystko nacechowane będzie więc wzajemną miłości pomiędzy bogiem a jego wyznawcami, przy jednoczesnym przekroczeniu barier kultu od strony formalnej, różnić będą się więc od czci, która oddawana jest pozostałym z awatarów Wisznu. Ruch bhakti, czyli inaczej mówiąc wyznawców Kriszny zapoczątkowanych został na przełomie siódmego oraz ósmego wieku naszej ery. Najwcześniejsze dzieła, którego go dotyczą spisane zostały przez alwarów, a także znajdują się w popularnych hinduskich pieśniach. Ruch ten bardzo szybko rozprzestrzeniał się na kolejne części Indii oraz pierwsze ze szkół teologicznych. Współcześnie kult Kriszny rozprzestrzenia się także poza tereny Indii w inne rejony świata i obecnie praktykowany będzie między innymi w europie, w każdej z ameryk, Rosji i na czarnym lądzie. Do głównych propagatorów tego właśnie ruchu zaliczyć będziemy mogli ISKCON, czyli Międzynarodowe Towarzystwo świadomości Kriszny. Jego rozwój na terenach zachodnich zapoczątkowany został przez jednego z guru, który rozpoczął pisanie o Krisznie w języku angielskim, przyczynił się więc między innymi do rozprzestrzeniania filozofii wisznickiej.

Mahabharata

Jest to z pewnością jeden z najbardziej obszernych i najstarszych epickich poematów, który obecnie znany jest współczesnym. Miejsce jego powstania to starożytnie Indie, z tego też powodu zapisany jest on w sanskrycie. Liczy on około sto tysięcy czterowierszy, co powoduje, że jest wielokrotnie dłuższy od Iliady i odysei razem wziętych. Będzie on opowiadał między innymi o współzawodnictwie pomiędzy dwoma rodami, które zakończone zostało trwającą osiemnaście dni bitwą, na polach świętego dzisiaj miejsca, które stało się centrum licznych indyjskich pielgrzymek. W szeregach jednej ze stron znalazł się Kriszna, syn królewskiej dynastii, który zauważając rezygnację jednego ze swoich przyjaciół przed rozpoczęciem bitwy udziela mu filozoficznych wykładów. Oprócz tego wyjaśniać będzie jedne z podstawowych nurtów jogi, a mianowicie karmę i bhakti i wiele, wiele innych tym właśnie podobnych.

ISKCON

Jest to skrót od angielskiej nazwy, która w tłumaczeniu na język polski oznaczała będzie międzynarodowe towarzystwo świętości Kriszny. Powszechnie znany będzie znany jako hare Kriszna, czyli jedna z tradycji religijnych, która określana jest mianem odłamu wisznuizmu. Członkowie tego właśnie towarzystwa, którzy otrzymali swoje święcenia, mogą to być zarówno mnisi jak i mniszki zobowiązani będą do przestrzegania kilku z zasad, a mianowicie wegetarianizmu, niestosowania środków odurzających, czyli wszelkiego rodzaju używek, ograniczenia swojego życia seksualnego tylko i wyłącznie do małżeństwa, powstrzymywania się od hazardu i wielu, wielu innych tym podobnych elementów. Jednym z nich będzie między innymi intonowanie codziennie prawie dwa tysiące razy maha mantry.