Chrześcijaństwo

Chrześcijaństwo inaczej określane jest także mianem chrystianizmu. Jest to jedna z monoteistycznych religii oraz rodzina związków wyznaniowych, która głosić będzie mesjańskie nauczanie dotyczące synostwa Bożego Jezusa Chrystusa, jego śmierci, która była męczeńską, a zarazem odkupieńczą oraz o jego zmartwychwstaniu. Świętą księgą w przypadku chrześcijaństwa jest Biblia. Składa się ona z dwóch części, Starego oraz Nowego Testamentu, gdzie ten pierwszy opisuje dzieje od stworzenia świata i cały okres przed narodzeniem Chrystusa, Nowy Testament opisuje natomiast moment Jego narodzin i przedstawia całe życie aż do momentu zmartwychwstania i Wniebowstąpienia. Chrześcijaństwo posiada dwa symbole, tym oficjalnym jest krzyż, oprócz niego także używa się ryby, która była podstawowym znakiem chrześcijaństwa aż do trzeciego wieku naszej ery. Religia to z całą pewnością jest obecnie jedną z najbardziej popularnych i najbardziej wpływowych na całym świecie, posiada największą liczbę wyznawców. Kościół chrześcijański przechodził w swojej historii przez różne okresu, gorsze oraz lepsze, fale skandali oraz chwil chwalebnych, cały czas jednak utrzymuje swoją silną pozycję i brnie do przodu, na czele z przedstawicielem św. Piotra na ziemi, Papieżem. Pamiętać należy jednak, że nie wszystkie wyznania chrześcijańskie uznają papieża za swojego duchowego przewodnika i odrzucają dekrety stolicy apostolskiej.