Religie

Religię uznać będziemy mogli za specyficzny system wierzeń oraz praktyk, który określać będzie relację danego człowieka do różnie pojmowanych sfer świętości, sfer boskości, czy też sfer sacrum. Manifestować będzie się ona na różne sposoby między innymi poprzez doktrynę oraz wiarę, w czynnościach religijnych, takich jak kult, czy też w sferach społecznych i organizacyjnych oraz w sferach duchowości. Relacje danej osoby do sacrum koncentrować będą się wokół poczucia świętości, chęci przybliżenia do osoby boskiej, czci i tak dalej. Obecnie przyjmuje się, że na świecie istnieje około dziesięciu tysięcy różnego rodzaju religii oraz wyznań. Obecnie do największych zaliczane będą religie monoteistyczne, czyli takie w przypadku których istnieje tylko jeden bóg odpowiedzialny za stworzenie całego otaczającego nas świata, tymi największymi będą między innymi chrześcijaństwo, islam i wiele, wiele innych właśnie tym podobnych. Oprócz tego wyróżnimy także religie politeistyczne, w przypadku których wyróżnia się większą liczbę bóstw.