Islam

Islam jest jedną z religii monoteistycznych i do tego drugą na świecie, zaraz po chrześcijaństwie, jeśli chodzi o liczbę samych wyznawców. Słowo islam w języku arabskim oznacza dokładnie poddanie się Bogu. Na początku swojej historii islam był religią ludów arabskich, szybko jednak miało miejsce jego rozpowszechnienie się pomiędzy innymi narodami. Z islamem bezpośrednio powiązana jest postać proroka Mahometa, czyli twórcy tej właśnie religii, gdzie jego głównym zamierzeniem, jak i całej religii islamu było złączenie wszystkich arabskich narodów w jedną muzułmańską rodzinę, jednak z czasem idea ta rozprzestrzeniła się na cały świat.