Judaizm

Judaizm należy do grona religii monoteistycznych i razem z chrześcijaństwem oraz islamem będzie jedną z największych z religii na świecie, a z pewnością jedną z posiadających najdłuższą historię, bo trwającą od ponad czterech tysięcy lat. Chrześcijaństwo jest religią, która wywodzi się z judaizmu, część Biblii obejmująca Stary Testament w przypadku tych dwóch wierzeń jest taką samą, wyznawcy judaizmu jednak nie przyjęli Jezusa Chrystusa jako obiecanego mesjasza i dalej czekają na jego przyjście. Podstawą judaizmu jest przede wszystkim wiara w jednego i jedynego Boga, który jest osobowym, niepodzielnym, bytem nie posiadającym ciała, czyli niematerialnym i bezcielesnym i jednocześnie wiecznym, jest on uważany nie tylko za stwórcę świata, ale dodatkowo za stałego nadzorcę, czy też opiekuna.