NRM

NRM jest skrótem od angielskiej nazwy ‘new reliigious movement’ oznaczające nowe ruchy religijne. Jest to powszechnie i zbiorowo stosowana nazwa określająca związki wyznaniowe, które w większości przypadków propagują specyficzny religijny, czy też filozoficzny pogląd na świat. Nowe religie nie są raczej zaliczane do religii głównych z których się wywodzą ze względu na poważne różnice jeśli chodzi o doktrynę i tym podobne. Niektóre z tychże ruchów z powodu na swój destrukcyjny wpływ określane są mianem sekt, inne natomiast mogą być niebezpieczne nawet dla osób trzecich, które nie są ich członkami. Istnieje wiele kryteriów, według których dzielić będzie nowe ruchy religijne, najpopularniejsze to te, które wyróżniają religie posiadające mniej niż sto pięćdziesiąt, pięćset lat, te, które powstały już w dwudziestym, czy nawet dwudziestym pierwszym wieku i wiele, wiele innych. Większość tych religii, czy też systemów wyznaniowych wywodzić będzie się z starszych i większych wyznań, czy tez ruchów religijnych i na nich przeważnie jest wzorowana, czerpiąc z nich różne aspekty, jednak wprowadzając wiele swoich własnych modyfikacji, dodatków i tym podobnych. Nowe ruchy religijne przeważnie nie skupiają zbyt dużej ilości wiernych, szczególnie w porównaniu z najstarszymi religiami.