Imam

W dosłownym tłumaczeniu z języka arabskiego imam oznaczać będzie przywódcę. Władca kraju określany może być mianem imama, niemniej jednak termin ten odwoływać będzie się przede wszystkim do przywódcy religijnego w…

Duchowni

W przypadku islamu sunnickiego nie wyróżnimy odrębnej grupy duchownych. Imam nie jest kapłanem lecz jednym z członków całej społeczności wiernych, który jednak wybrany jest do prowadzenia modlitw. Imam nie musi…

Szahada

Szahada oprócz tego, że jest znakiem religijnym islamu to dodatkowo stanowi ona muzułmańskie wyznanie wiary, które jest jednym z pięciu obowiązków każdego muzułmanina. Składać będzie się ze słów w języku…

Symbole

Właściwym symbolem islamu jest tak zwana szahada. Znacznie częściej jako symbol tejże religii wykorzystywany jest półksiężyc. Z czysto historycznego punktu widzenia jest to niewłaściwe, gdyż półksiężyc nie był symbolem religii,…

Początki historii

Osoba, która uważana jest za proroka oraz jednocześnie twórcę islamu, czyli Mahomet, żyła na przełomie wieku szóstego oraz siódmego naszej ery. Miejscem jego urodzenia była Mekka, gdzie zajmował się on…

Islam

Islam jest definiowany jako monoteistyczna religia, która jest drugą co do ilości wyznawców na świecie, zaraz po chrześcijaństwie. Słowo islam w języku arabskim oznaczać będzie oddanie się Bogu. Na początku…