NRM

NRM to skrót od angielskiej nazwy służącej do określenia nowych ruchów religijnych, które są klasyfikowane zbiorowo jako związki wyznaniowe, zazwyczaj propagujące specyficzny dla siebie światopogląd, filozoficzny, czy też czysto religijny. W większości przypadków takowe ruchy religijne nie będą zaliczane do religii głównych ani dodawane do ich grona, między innymi z powodu poważnych różnic w zakresie doktrynalnym. Dodatkowo niektóre z takowych ruchów posiadać mogą destrukcyjny wpływ na swoich członków, w tym przypadku jednak określane są one mianem sekt. Nowe ruchy religijne jednak posiadają często jednak bardzo duże liczby wyznawców, wręcz milionowe. Podstawą do ich zaklasyfikowania jest przede wszystkim obowiązująca doktryna. Nowe ruchy wyznaniowe czasami posiadają jednak dłuższą historię i istnieją już prawie pięćset lat, powstały jednak na przykład później niż luteranizm, czy też anglikanizm, które obecnie zalicza się do wyznań głównych. Wyznania takie, czy też religie wywodzą się z tradycji, które zaczerpnięte są z innych wierzeń, nie musi to być jednak regułą.

Ananda Marga

Jest to ogólnoświatowa obecnie już organizacja społeczna oraz duchowa, która założona została ponad pół wieku temu w Indiach. Za swoją misję wyznanie te uważać będzie przede wszystkim niesienie pomocy, tym którzy są potrzebujący na drodze udostępnienia możliwości całkowitego samorealizowania siebie. Mając na swym celu właśnie wspieranie ludzi podczas ich duchowego rozwoju, dąży głównie do budowania takowych struktur społecznych, w których potrzeby wszystkich ludzi mogą zostać zaspokojone, zarówno pod względem psychicznym jak i tym fizycznym. W swych działaniach Ananda Marga propaguje między innymi zasady neohumanizmu oraz kosmopolityzmu. Mówić będą one między innymi o równym traktowaniu ludzi, zwierząt, a nawet roślin i materii nieożywionej. Tym co odróżniać będzie natomiast człowieka od pozostałych istot jest świadomość i dążenie do osiągnięcia z tego powodu Nieskończoności, czy też Kosmicznej świadomości, jak określana jest postać boska. Bóg w tym przypadku widziany jest jako jedność, całość wszechświatu. Ananda Marga, w dokładnym tłumaczeniu oznaczać będzie ścieżkę szczęścia. Praktyki wyznaniowe opierać będą się na jodze tantry w specyficznej interpretacji. Tantra większości z nas kojarzyć może się z praktykami seksualnymi, jednak w książkach napisanych przez założyciela tego ruchu religijnego widać wyraźne rozgraniczenie pomiędzy tą boczną odnogą tantry a jej właściwą, duchową, ścieżką. Dzięki medytacji każdego dnia osoba ma możliwość zbliżenia się do najgłębszych tajemnic swojego umysłu oraz lepszego poznania siebie.

Satanizm

Satanizm jest terminem, który służy do określenia przekonań ideologicznych, charakteryzujących się przede wszystkim wierzeniami powiązanymi z Szatanem, czy też filozofią, która będzie akcentować całkowicie opozycyjną stronę względem obecnego świata i ludzkiej natury. Do lat sześćdziesiątych zeszłego, dwudziestego wieku, grupy satanistyczne uznawane były za całkowicie nielegalne i ich działalności możliwa była tylko i wyłącznie w konspiracji. Grupy te, często nazywane także sektami, które zaczęły powstawać po roku sześćdziesiątym są dość zróżnicowanymi jeśli chodzi o same przekonania oraz praktyki, można jednak wyróżnić dwa główne nurty oraz kierunki. Pierwszy z nich to satanizm teistyczny, w przypadku którego Szatan czczony jest jako bóstwo. Druga z odmian to natomiast satanizm laveyański, który inaczej znany jest także jako filozoficzny. W jego przypadku szatan uznawany jest za symbol pewnych idei oraz światopoglądów, takich jak między innymi siła woli, kroczenie drogą swoich pragnień i postępowanie według własnego systemu wartości i norm moralnych kreowanych w życiu. Pojęcie satanizmu samo w sobie wywodzi się natomiast z starożytnej Palestyny, gdzie stosowane było do osób, które podważały treści zawarte w Biblii. W przypadku obrzędów oraz świąt satanistycznych wyróżnić będzie można między innymi magię seksualną, rytuały uzdrawiania, niszczenia oraz szeroką gamę praktyk okultystycznych, gdzie podstawą całego tego systemu filozoficznego i etycznego są twierdzenia satanizmu, który jest dziewięć.

Voodoo

Jest jedną z synkretycznych religii afro amerykańskich, która posiada największą grupę swoich wyznawców na Haiti oraz nap południu USA. Podstawą voodoo stanowić będą przede wszystkim rdzennie wierzenia ludów afrykańskich, szczególnie z zachodniej części tego kontynentu z dodatkiem religii katolickiej oraz spirytyzmu. Mimo, że voodoo wyznaje wiarę w jednego Boga, nie oddaje mu czci, bardzo rozwinięty jest jednak kult miejscowych bogów, czy też duchów, które są utożsamiane z świętymi w kościele katolickim.

New Age

Inaczej ten nieformalny ruch kulturowy nazywany będzie także Ruchem Nowej Ery. Oprócz tego, że jest on nieformalny to charakteryzuje go dodatkowo wielopostaciowość, wielowymiarowość oraz alternatywność. New Age charakteryzowana jest różnie, jako religia, ruch właśnie kulturowy czy też światopoglądowy, czasami także używać będzie się pojęcie sekty. Część zwolenników tego ruchu uważa, że dzisiejsze z czasów to ostatni z etapów świata, który znamy my. Po przejściu do nowej rzeczywistości będzie miał ponoć miejsce złoty wiek ludzkości. Czas ten wyobrażany jest jako moment kiedy ludziom żyło będzie się łatwiej oraz lepiej, kiedy przewartościujemy spojrzenie na świat, który nas otacza.

Falun Gong

Jest to jedna z praktyk polegająca na doskonaleniu ciała oraz jednocześnie umysłu. Ćwiczenia i medytacje według ćwiczących wpływają korzystnie zarówno na zdrowie jak i samopoczucie. Od dziesięciu lat praktykowanie Falun Gong jest zakazane, gdzie kary to nawet wieloletnie więzienia. Według niektórych Falun Gong to swojego rodzaju religii, czy nawet sekty. Za lidera obecnie uważa się pana Hongzhi, który obecnie zamieszkuje stany zjednoczone ameryki. Praktykujące Falun Gong, także na terenie naszego kraju nazywani są mianem shifu, czyli mistrzów, czy też nauczycieli. W charakterystycznym symbolu Falung Gong znajduje się swastyka umiejscowiona w centralnym punkcie lecz w tym wymiarze znak ten nie posiada żadnych faszystowskich pobudek.